Over ons

Amfitheater als onderdeel van complex Lichtenberg IJzerenmanweg 15

Wat zou Weert zijn zonder de St.-Martinuskerk of de Oude Munt? Zowel de oude monumenten, zoals het klooster en het 'kasteel' op de Biest, de jongere, zoals de molens of complex de Lichtenberg, dragen daaraan bij. Het zijn de ijkpunten van onze geschiedenis. Hieraan lees je de geschiedenis van die plek af. En die geschiedenis staat niet stil. Hoe wij omgaan met de gebouwde omgeving is evengoed onderdeel van de geschiedenis. De monumenten zijn als ‘sfeermakers’ belangrijke onderdelen van onze belevingswereld. Mede hierdoor zijn de stad, de dorpen en het buitengebied aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. Dit toeristisch belang is meteen ook een economisch belang. In een sfeervolle stad verblijven mensen langer en besteden meer. En de stad heeft een attractief buitengebied
met monumenten in het groen dat recreanten trekt.

Martinusschool 1929
Emmasingel 37
Foto Erfgoedcluster Weert

En dan is er natuurlijk een educatieve component. Tastbare objecten uit de eigen omgeving zeggen meer, en blijven beter hangen, dan plaatjes in geschiedenisboeken. Vooral als er een goed verhaal bij wordt verteld. Dit geldt niet alleen voor de jeugd op de basisschool of het voortgezet onderwijs, maar eigenlijk voor iedereen.
Het cultureel erfgoed in brede zin gaat steeds meer integraal onderdeel uitmaken van de ruimtelijke ordening en bouwprocessen. Op grond van de gewijzigde ruimtelijke wetgeving moeten bestaande cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen worden opgenomen en beschermd. De integratie en benutting van cultuurhistorie in ruimtelijke processen draagt in belangrijke mate bij aan het behoud en de versterking van de identiteit van de gemeente.

Monumentensubsidie gemeente

Heeft uw woning of gebouw de status van gemeentelijk monument? Dan bestaat de mogelijkheid om voor het onderhoud een subsidie aan te vragen. Deze subsidie is ook mogelijk voor rijks monumenten in eigendom bij stichtingen. Voor (ver)bouw- en (groot) onderhoud moet u altijd een vergunning aanvragen. Hier zijn regels aan verbonden.
Lees ook de webpagina's Gemeentelijke Monumentensubsidie en Monumenten,- Omgevingsvergunning.

Monumentensubsidie rijksoverheid

Voor rijks beschermde monumenten is belastingaftrek mogelijk. Voor niet-woonhuismonumenten kunnen voor onderhoud subsidies worden aangevraagd. Ook voor herbestemming is subsidie mogelijk. Informatie hierover staat op de website Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Voor woonhuismonumenten zijn voor de aankoop, restauratie en onderhoud leningen tegen een gunstig tarief mogelijk. Deze informatie vindt u op de website Restauratiefonds.

Nog meer weten?

Kijk dan op de website Monumenten.nl. Daar staat informatie over de financiering en het bezit van een monument, over onderhoud en restauratie, nieuws en verhalen uit de praktijk.

Waard om te lezen

Beleidsprogramma Monumenten 2020 - 2023 'Monumenten behouden, benutten én beleven', provincie Limburg

Monumentenbeleidsplan 2014 gemeente Weert, aangepast op 17 april 2019

Jaarverslag 2018 Erfgoedhuis Weert met verantwoording Commissie Cultuurhistorie en Monumenten-Welstandcommissie

Jaarverslag 2019 Erfgoedhuis Weert met verantwoording Commissie Cultuurhistorie en Monumenten-Welstandcommissie

Jaarverslag 2020 Erfgoedhuis Weert met verantwoording Commissie Cultuurhistorie en Monumentenwelstandscommissie

Jaarverslag 2021 Erfgoedhuis Weert met verantwoording Commissie Cultuurhistorie en Monumentenwelstandscommissie

Nota Aanwijzing Stads- en Dorpsgezichten 2008

Tijdschrift Monumenten, katern Weert, stad met ambitie oktober 2007

Zoeken

In deze website zijn ruim 250 rijks- en gemeentelijke monumenten, en dertien stads- en dorpsgezichten opgenomen.
U vindt een overzicht van rijks en gemeentelijke monumenten met straatnaam en huisnummer.

Via de knop de Stads- en Dorpsgezichten vindt u een overzicht hiervan.

Start uw verdere zoektocht in de Archieven en collecties.

Links

Cultureel Erfgoed
Monumenten zijn historische gebouwen. Deze panden worden beschermd door de rijksoverheid, provincie of gemeente vanwege hun cultuurhistorische karakter. Dit is de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Oproep

Heeft u informatie die nog niet op deze website staat?
Neem dan contact met ons op.

 

 

Contact

Heeft u vragen met betrekking tot de monumenten of een beschermd stads- en dorpsgezicht? Neem dan contact op met Lisanne Kegel (beleidsadviseur Monumenten & Architectuur) via l.kegel@weert.nl.’

Lisanne Kegel
Beleidsadviseur Monumenten en architectuur gemeente Weert

 

Volg ons op   

Rijksmonumenten


Gemeentelijke monumenten


Stads en Dorpsgezichten


Monumenten Weert


Activiteiten Monumenten


Open Monumentendag 2016


Erfgoedprijs Weert 2015


Erfgoedprijs Weert 2016 nominatie


Breng uw stem uit 2016


Erfgoedprijs Weert 2016


Open Monumentendag 2017


Erfgoedprijs 2017


Breng uw stem uit 2017


Erfgoedprijs Weert 2017 winnaar


Open Monumentendag 2018


Erfgoedprijs 2018 Oproep


Breng uw stem uit 2018


Erfgoedprijs 2018 winnaar


Erfgoedprijs 2014 winnaar


Erfgoedprijs 2015 winnaar


2018 winnaar EGP


Open Monumentendag 2019


Oproep nominaties Erfgoedprijs 2019


Breng uw stem uit 2019


Erfgoedprijs 2019 winnaar


Open Monumentendag 2020


Activiteiten 2020 Monumenten


Herijking Gemeentelijke Monumenten 2021


Open Monumentendag 2021


OMD 2021 Activiteiten


Open Monumentendag 2022


OMD 2022 Activiteiten


Activiteiten Monumenten 2022


Open Monumentendag 2023


Activiteiten OMD 2023