Vrijwillig maar niet vrijblijvend

Vlaamse kermis op Keent 8 juli 1981
GAW Beeldbank ALB.286.17

Vrijwilligerswerk is van alle tijden. Hadden wij het vroeger over ‘noaberhulp’ of burenplicht. Tegenwoordig heet zoiets zorgplicht of mantelzorg.
Daarnaast maken al vele jaren tientallen duizenden mensen zich verdienstelijk voor een sport- en muziekverenging, de volkstuinen, de vrijwilliger brandweer of wijk- of buurtraad. En wat dacht u van de collectanten voor een goed doel, de helpers bij een evenement, kindervakantiewerk en de verkeersbrigadiers.
En dat allemaal belangeloos, zonder dat daar een geldelijk vergoeding tegenover staat. Al die vrijwilligers worden dit jaar in het zonnetje gezet (Ook door vrijwilligers? Die vraag kwam mij spontaan op bij het schrijven van deze regels.)
2011 Is uitgeroepen tot het Europees Jaar van de Vrijwilliger, De gemeente Weert gaat samen met Puntwelzijn uit Weert dit gegeven onder de aandacht brengen in de vorm van een tentoonstelling. U leest daar binnen niet al te lange tijd meer over.

Maar terug in de tijd“Jeugdwerk Keent luidt noodklok”. Dat staat met grote letters op de voorpagina van ‘Het Land van Weert’ van 11 juli 1979. Sinds een aantal jaren stond in de wijk Keent een wijkgebouw. Destijds gelegen aan het einde van de Serviliusstraat. Het pand is inmiddels gesloopt. In dat wijkgebouw werden allerlei activiteiten gehouden. Van bijeenkomsten voor de buurt, speelmiddagen, knutseluurtjes, jazzballet, kooklessen en wat dies meer zij.
Om dat allemaal in goede banen te leiden was de Stichting Bijzonder Sociale Zorg opgericht. Later werd dit Buurtopbouwwerk Weert. Dit was een instelling met professionele buurtopbouwwerkers. Agogische medewerkers worden die nu genoemd.
Ook toen al waren vrijwilligers hard nodig om de activiteiten in goede banen te leiden. Als u de kop van het krantenartikel leest, kwam de uitvoering van die activiteiten echter in het gedrang.
Emmy Wouters, een van de beroepskrachten wendde zich ten einde raad tot de krant. Pogingen om vrijwilligers aan te werven, zoals een ouderavond in mei van dat jaar, waren op niets uitgelopen. Volgens Emmy was het mooie weer er schuld aan dat de avond een flop werd. Geen vrijwilligers betekende geen activiteiten was haar noodkreet. Er werd een opnieuw een bijeenkomst georganiseerd nu in augustus! Daarom het artikel in de krant.
Het hele artikel vindt u in de Digitale studiezaal ga naar Kranten. Toets daar de datum van het artikel in en selecteer “Land van Weert”.

De foto
Dat de noodkreet Emmy Wouters succes heeft gehad, blijkt wel uit de foto bij dit artikel. Wij beschikken over een album uit het jaar 1981-1982. Uit dat album is deze foto gekozen. En jawel: het Jeugdwerk Keent heeft het toen overleefd. Van het archief van de Stichting is weinig meer over. Wat er nog restte, werd in 1987 door een voormalig bestuurslid aan het Gemeentearchief geschonken (Inv.nr.B.6.18).
Er is een Vlaamse kermis op woensdag, 8 juli 1981 georganiseerd, waarschijnlijk in de buurt van het wijkcentrum. Daar was toen en is nog een groot speelveld.
Kraampjes langs de kant. In het midden een kussengevecht. Twee jongens meppen er flink op los. Wie dit gevecht gewonnen heeft, blijft voor ons onduidelijk. Was u dat misschien, of bent u degene geweest die het onderspit heeft moeten delven?
Het fotoalbum vermeldt dat de activiteit georganiseerd was door de leden van de kerngroep, stagiaires van de sociale academie “De Dommel’ uit Eindhoven, en jawel vrijwilligers. In het album staan nog een hele hoop andere foto’s van deze dag. Wij zijn heel benieuwd of er lezers onder u zijn die zich deze activiteit nog kunnen herinneren!
In de Digitale studiezaal vindt u bij Beelddocumenten meer foto’s van de evenement.


Bert Lijnsvelt
Erfgoedcluster Weert


Bron

Land van Weert katern Typisch Wert rubriek Toen en noow 27 maart 2011

Terug in de tijd

Ga naar het overzicht Toen en Noow 2011

Ga naar het overzicht Toen en Noow vanaf 2008