Syntactische bijzonderheden in het Weertlands dialect

In de Weertlandse dialecten kwamen en komen nog veel van het Nederlands afwijkende zinconstructies voor. Maar deze eigenaardigheden blijven ook weer aan veranderingen onderhevig, omdat we hoe langer hoe meer woorden en zinsconstructies uit het Nederlands importeren.

Lees meer in ...


Bron

Syntactische bijzonderheden in het Weertlands dialect
Weert in woord en beeld 2001 . - p. 119 tot en met 122