Steeds meer gilden

Archief Timmerambacht inv.nr.1

Naast het wolambacht dat in 1378 was opgericht, werd in 1464 het timmerambacht door de heer van Weert als gilde officieel erkend. We zien hiervan de akte uit 1464 met het zegel van graaf Jacob I van Horn. Later kwamen er ook nog andere ambachtsgilden, zoals het kleermakersgilde in 1471, het smedengilde in 1525 en het schoenmakersgilde in 1633. Het timmerambacht stond onder patronage van Sint-Jozef en bestaat nog steeds.


Bron

Archief van het Timmerambacht, inv. nr. 1