St.-Jozefskerkplein 3

Keenter Hart medio mei 2017

Medio 2010 is de basisschool Keent is omgevormd tot een bijzondere wijkaccommodatie:  het Keenter Hart.
Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 10 september 2017 zullen voormalige leerkrachten van de basisschool Keent bezoekers rondleiden en vertellen hoe de school er vroeger van binnen uitzag en wat er zich toen afspeelde in de diverse ruimtes. Daarbij kunt u ook tal van foto’s uit die jaren bezichtigen.
Bewoners van zorgcentrum Zuyderborgh en Hushoven zijn rondom het thema 'Boeren, burgers en buitenlui' aan de slag gegaan met schilderen. Zij laten u hun werk zien en enkelen zullen ook op de dag zelf bezig zijn met schilderen.  Uw bezoek kunt u beginnen met een boerenlunch of afsluiten met koffie en boerenvlaai in het Keenter Hart.

Status

Dit pand is nog niet aangewezen als beschermd monument.

Het object maakt deel uit van het Beschermd stadsgezicht Kerkstraat Keent.

Vind de locatie via