Ora et Labora in Weert

Dat Weert roemruchte drukkerijen kende (en nog kent) mag algemeen bekend zijn. Namen als Smeets Drukkerijen, de drukkerij van Herman Linskens en die van Douven zijn een begrip. Weinig bekend is dat op andere plaatsen in Weert die minder voor de hand liggen ook gedrukt werd: de zusters Birgittinessen van de Abdij Maria Hart in de Maasstraat.

Lees meer in ...
 

Bron

Ora et labora
Biekaer: Cultuurhistorische publicaties voor de regio Weert nr. 2 (2005) p. 11 t/m 15