Meervoudsvormen in het Weerter dialekt

Het Weertlands dialekt kent een groot aantal meervoudsvormmen van zelfstandige naamwoorden. Er is echter niet of nauwelijks sprake van enige systematiek.

Lees meer in ...


Bron

Meervoudsvormen in het Weertlands dialekt
Weert in woord en beeld 1987 . - p. 101 tot en met106