Internen en externen

Na de Tweede Wereldoorlog bleef het aantal interne leerlingen op het College steeds boven de tweehonderd. Verantwoordelijk voor hun doen en laten was de prefect, in en na de Tweede Wereldoorlog professor Jacq Maes uit Stramproy.

Lees meer in ...

Internen en externen deel 1

Internen en externen deel 2

Internen en externen deel 3


Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 3 Onderwijs en Pensionaten