Het middelbaar onderwijs

In 1648 kwam er in Weert eindelijk een school voor middelbaar onderwijs: de Latijnse school, die werd geleid door ded reguliere kanunniken van de H. Augustinus, ook wel witheren genoemd. Deze kanunniken vestigden zich in Weert met het doel 'instructie van de jonckheijt soo in de Roomsche Catholijcke religie, als oock in de Latijnse taelen'. 

Lees meer in ...

Het middelbaar onderwijs deel 1

Het middelbaar onderwijs deel 2
 

Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 3 Onderwijs en Pensionaten