Geknipt

Oud-rechterlijk Archief Weert inv. nr. 304

Onderhandse akten van verpachting uit 1574. Gerrit Scheters verpacht aan Hijenen Opgenoort voor vier jaar een perceel land dat lag aan de ‘gemeijnen straet’. De akten waren oorspronkelijk op één blad gesteld. De twee akten zijn met een zigzagsnede doormidden geknipt. De koper en de verkoper kregen ieder een exemplaar. Als bewijsstukken in een rechtszaak kwamen de akten weer bijeen. Het feit dat ze aan elkaar pasten vormde het bewijs dat ze echt waren.

 

Bron

Oud-rechterlijk Archief Weert, inv. nr. 304