Enkele kenmerken van het Weertlands dialekt

In het Weertlands Woordenboek is in de inleiding ingegaan op de dialektkenmerken die in het Limburgse land wisselen van dorp tot dorp en zelfs van gehucht tot gehucht. Er bestaat immers geen Limburgs, zoals er een Friese taal bestaat.

Lees meer in ...


Bron

Enkele kenmerken van het Weertlands dialekt
Weert in woord en beeld 1989 . - p. 133 tot en met 139