De stadsvleesmarkt en de stadsvleeshal

Net zoals in de huidige tijd droeg ook vroeger de overheid zorg voor een zo goed mogelijke voedselhygiëne. Tegenwoordig wordt een en ander geregeld in de Warenwet 1935, de Vleeskeuringswet 1919 en de Destructiewet 1957. Voorheen werden veelal bij plaatselijke verordeningen regels gesteld, zoals ook in Weert gebeurde met betrekking
tot de verkoop van geslacht vlees.

Lees verder in ...

De stadsvleesmarkt en de stadsvleeshal

 

Bron

De vleesmarkt en de stadsvleeshal
Weert in woord en beeld 1998 . - p. 89 tot en met 101