De gilden


In de middeleeuwen floreerde ook in Weert het ambachtswezen. Deze beroepsgroepen waren vereniging in zogeheten gilden. Voorbeelden daarvan  waren onder meer de wolwevers, de smeden, de kleermakers of de schoenmakers.

Lees meer in ...

Sprokkels nummer 55 is beschibaar in de studiezaal van het Gemeentearchief Weert.