Jac Lemmens met zijn terugblik op 2011
en kijkt vooruit naar 2012

Geachte lezer,

Aan het einde van het jaar richt ik mij graag tot u.

De medewerkers van het Erfgoedcluster Weert hebben gezorgd
voor een aantal opmerkelijke activiteiten en tentoonstellingen.

Jac Lemmens

Wat dacht u van de expositie ‘In Memoriam’, een overzicht van werken
van kunstenaars Eloy Werz, Jan Tullemans en Harrie Martens.
Op dit moment kunt u nog de tentoonstellingen ‘Kerststallen’ in het Jacob
van Horne en ‘Weg van Weert, Weertenaren als bekende Nederlanders’ in de Tiendschuur bezichtigen.
Een mooie gelegenheid om tijdens de komende dagen een stuk Weerter geschiedenis op te snuiven.
Maar ook de aankoop van de edelsmedencollecties van de erven Esser vormen een belangrijke bijdrage aan het behoud en beheer van het cultureel erfgoed van Weert.

Daarnaast is onze Archiefbibliotheek, Beeldbank en Archieven en Collecties weer gegroeid. Verder heeft het Erfgoedcluster meegewerkt aan de uitgave ‘Weert en de Oranjes’, naar aanleiding van het bezoek van de Koninklijke familie op 30 april aan Weert,  en aan het boekje ‘Franciscanen in Weert naar aanleiding van het 550-jarig bestaan van het klooster op de Biest. Beide uitgaven zijn gemaakt in alliantie met externe partners. Deze manier van werken is goed bevallen en die lijn gaan we doortrekken, want we zijn er voor de Weertenaren en samen staan we sterker.
Verder is het archief van de beroemde orgelbouwer Vermeulen in ons bezit gekomen en dat wordt momenteel voor iedereen toegankelijk gemaakt.

In het voorjaar 2012 staat een tentoonstelling over joodse onderduikers in Weert en Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog gepland. Herman Silbernberg heeft zijn ervaringen van zich af geschilderd. Zijn schilderijen worden geëxposeerd en hij komt hierover vertellen. Wat tot op heden onbekend was en nu belicht gaat worden is, dat ook in Weert zo’n vijftien kinderen ondergedoken hebben gezeten. Twee kinderen leven nog en die heb ik weten te achterhalen, namelijk de 77-jarige Eefje Polak en de 81 jarige Hans Reichenbach. Er vinden dan een aantal lezingen over dit thema plaats in de Tiendschuur. De bekendste spreker ís Ed van Thijn, oud-minister en oud-burgemeester van Amsterdam. Hij houdt een boeiende verhandeling over zijn onderduikperiode in Brunssum en omstreken.

In het najaar van 2012 vieren we het 75-jarig bestaan van het Gemeentemuseum met een bijzondere tentoonstelling rondom de nalatenschap van Esser/Werz. De inventarisatie is na anderhalf jaar hard werken afgerond en dit willen we graag laten zien aan de Weerter samenleving.
Kortom ook in 2012 zal het Erfgoedcluster Weert weer van zich laten horen.
Kijk hier voor het overzicht van onze activiteiten in 2012

Ik dank u voor uw getoonde belangstelling en wens u namens alle medewerkers en vrijwilligers van het Erfgoedcluster Weert prettige feestdagen en een voorspoedig 2012.

Weert, 22 december 2011

Jac Lemmens
Teamleider Erfgoedcluster Weert