Jac Lemmens met zijn terugblik op 2012 en kijkt vooruit naar 2013 en 2014


Jac Lemmens
Geachte lezer,

Aan het einde van het jaar richt ik mij graag tot u.

De medewerkers én vrijwilligers van het Erfgoedcluster Weert hebben gezorgd voor een aantal opmerkelijke activiteiten en tentoonstellingen in 2012.
Wat dacht u van de expositie ‘Joodse onderduikkinderen in Weert en Limburg’.
Een prachtige tentoonstelling die komende jaren gaat rondreizen door een aantal bibliotheken in de provincie Limburg. Eerst naar Sittard, dan naar Roermond, Heerlen en Maastricht. Een primeur voor het Erfgoedcluster, want nog nooit is er in Weert een tentoonstelling gemaakt die als wisselexpositie een vervolg krijgt. De bijbehorende lezingencyclus was een groot succes, waarmee we de lokale, provinciale en landelijke pers hebben gehaald. Meer informatie vindt u op de pagina Joodse Onderduikkinderen in Weert en Limburg.
Tot 7 januari 2013 kunt u nog de tentoonstelling Kerststallen uit de hele wereld in het Gemeentemuseum Jacob van Horne bekijken.
De tentoonstelling ‘Werk in uitvoering’ over de ateliercollectie van Esser is in Gemeentemuseum Tiendschuur te bezichtigen. Op de pagina WERK IN UITVOERING - de ateliercollectie Kunstwerkplaatsen Esser- Weert- vindt u alle informatie over de tentoonstelling.
Deze tentoonstelling willen we ook volgend jaar in het Cuypershuis in Roermond laten zien.
De samenwerking tussen Weert en Roermond is op cultuurhistorisch gebied uitstekend!

De Archieven en Collecties, de Archiefbibliotheek en de Beeldbank en zijn weer gegroeid.
Verder is het archief van de beroemde Weerter orgelbouwer Vermeulen geïnventariseerd en ligt voor iedereen ter inzage in de studiezaal van het Gemeentearchief.
De bevolkingsregisters zijn geïndiceerd en bij de burgemeestersrekeningen is er weer een eeuw digitaal ontsloten.
De schepenbank van Nederweert is na vier jaar hard werken in zijn geheel gefotografeerd.
Een vrijwilliger heeft het Aezelproject in Weert opgezet en is bezig met de koppeling van Gendawin met de gedigitaliseerde genealogische bestanden. Wij verwachten de resultaten van dit project medio 2013 op de website te plaatsen.
Tenslotte is het Gemeentearchief door een schenking in bezit gekomen van een omvangrijke genealogische collectie van wijlen Jan Coolen uit Heel. Vrijwel alle doop-, trouw- en begraafboeken uit heel Midden-Limburg zijn door hem gekopieerd en netjes in leren banden ingebonden. Deze collectie is in de studiezaal van het Gemeentearchief voor eenieder gratis te raadplegen.
Doe ook hier uw voordeel mee!!
 
De museumcollecties zijn dit jaar met vele belangrijke stukken verrijkt.
Om maar een kleine greep te doen: Een zeldzaam beeld van Maria met kind uit de 13e eeuw en liturgisch zilver van Eloy Werz, een selectie van het beeldend werk van de Weerter kunstenaar Nino Niën (1941-2009), een representatief schilderij van Yvonne Schroeten, een schilderij (circa 1800) van de kruisiging van Jezus door Wilhelmus Schaeken uit Weert en op de valreep een zeldzaam een geheel operationeel kamerorgel van Knipscheer uit Amsterdam (1857).
Gemeentemuseum Jacob van Horne is gestart met het heffen van entreegeld, nieuw in Weert. Iedere bezoeker krijgt bij zijn of haar bezoek de audiotour mee. In ruim 80 minuten wordt sfeervol uitleg gegeven over de collectie en de geschiedenis van de minderbroeders franciscanen in Nederland.
De audiotour is met veel lof ontvangen. Beluister het inleidend verhaal uit de audiotour over deze expositie. Het verhaal van Franciscus van Assisi in minder dan 3 minuten.

Het komend jaar staat een groot aantal activiteiten op ons programma.
Zo wordt gewerkt aan de digitalisering van de jaargedingen uit het Ancien Régime, de oplevering van de inventarissen van de archieven van Weert (1920-1998) en Stramproy (1939-1998) en het het beschikbaar stellen van de huwelijkse bijlagen (1796-1942).
In de Gemeentemusea zijn weer tentoonstellingen te zien en worden lezingen gehouden.
Kortom ook in 2013 zal het Erfgoedcluster Weert weer van zich laten horen!

Kijk hier.voor het overzicht van onze activiteiten in 2013

Voor 2014 – hét jaar van 600 jaar marktrechten- hebben we een aantal ambities: een tentoonstelling ‘Weert Jubileert’, een boek over ‘600 jaar Weert in 365 dagen’ en een documentaire over de bruiloft van de zus van Philips de Montmorency, graaf van Horne en Heer van Weert, de onthoofding van Philips en de graaf van Egmond op de markt te Brussel en de Beeldenstorm in de Paterskerk.
Een voorbeeld van de filmmaker vndt u op Mosasaurusfilm 
Voor bovenstaande plannen zijn we op zoek nog naar geldschieters en sponsoren.
Graag sta ik u ten dienst om een toelichting op deze plannen te geven.
Neem daarvoor contact met mij op via mijn mailadres.
Ik dank u voor uw getoonde belangstelling en wens u namens alle medewerkers en vrijwilligers van het Erfgoedcluster Weert prettige feestdagen en een voorspoedig 2013.

Weert, 19 december 2012                                                     
Jac Lemmens
Teamleider Erfgoedcluster/
Gemeentearchivaris