De samenstelling en verkiezing van het gemeentebestuur

Toen de Oostenrijkse Nederlanden, waartoe ook de heerlijkheid Weert behoorde, met ingang van 1 januari 1795 bij Frankrijk werden ingelijfd, was het afgelopen met het “ancien régime” en werd alhier het Franse bestuursstelsel ingevoerd. Hoe was het bestuur van Weert nu samengesteld in de laatste decennia vóór de omwenteling?

Lees meer in ...

De samenstelling en verkiezing van het gemeentebestuur


Bron

De samenstelling en verkiezing van het gemeentebestuur
Weert in woord en beeld 1987 . - p. 33 tot en met 43