Kroonprins Filip II bezoekt Weert

Noten

[1] Vicente Alvarez is ‘opperbroodmeester’ van de kroonprins (‘grand panetier’, zie Relation du beau voyage…, p. 8 )

[2] Volledige titel: Relacion del camino y buen viaje que hizo el Principe de España Don Phelipe nuestro senor, ano del nascimiento de nuestro Salvador, y Redemptor Jesu Christo de 1548 anos: que passo de Espana en Italia, y fue por Alemania hasta Flandres donde su padre el Emperador y Rey don Carlos nu estro senor estava en la villa de Bruselas

[3] Alvarez schrijft ‘Vierte’ i.p.v. Weert

[4] Zie: Relation du beau voyage, p. 8

[5] Groot Gelders placaet-boeck, inhoudende de placaeten en ordonnantien… sedert 1543…, enz. deel 1, p. 38 - 41

[6] Ook: Juan Cristóbal Calvete de Estrella (Wikipedia)

[7] Simon Anselmus Vosters, Spaanse en Nederlandse literatuur. De wederzijdse invloeden. In: Luister van Spanje en de Belgische steden 1500-1700. dl. I. Brussel, 1985, p. 217

[8] Volledige titel: El felicissimo viaje del muy alto y muy poderoso Príncipe don Phelippe, hijo del emperador don Carlos Quinto Máximo, desde España a sus tierras de la baxa Alemana: con la descripción de todos los Estados de Brabante y Flandes

[9] El felicissimo viaje…, p. 320

[10] Volgens De Estrella reist Filips op 23 oktober 1549 vanuit Weert richting Turnhout maar overnacht in ‘Wedert’, nabij de rivier de Dommel. (El felicissimo viaje… p. 321). Wedert is een van de oude benamingen voor Valkenswaard. (Wikipedia)

Alvarez noemt ‘Vergay’ als volgende halteplaats na Weert. Door Dovillée wordt ‘Vergay’ vertaald met Bergeijk. (Relation du beau voyage…, p. 116)

[11] In La deduction de l'innocence…, Jacob van Wesembeeck, 1558, p. 219, wordt het kasteel niet bij naam genoemd, maar De Nijenborgh is op dat moment het stamslot van de Van Hornes

[12] El felicissimo viaje…, p. 131; ook: Les Pays-Bas au XVIe siècle..., p. 25

[13] Zie ook: Theodor Juste, Les Pays-Bas au XVIe siècle. Le Comte d'Egmont et le Comte de Hornes…, Brussel 1862, p. 25

[14] OAW 709, p. 21, alinea 4