Nieuwe wetten

Achiefbibliotheek nr. 159

Vanaf de Middeleeuwen tot in 1704 was het recht nog sterk gebaseerd op het gewoonterecht en werd de rechtspraak uitgevoerd volgens zeer oude procedures. In 1704, met de invoering in Weert van het Gelderse Land- en Stadsrecht, werd het recht gemoderniseerd. Het jaargeding en de marktrechtprocedure werden afgeschaft. Ook ging men kort daarna niet meer vanuit de schepenbank van Weert in beroep bij de schepenen van Wessem, maar uitsluitend nog bij het Hof van Gelre in Roermond.


Bron

Archiefbibliotheek RR. 159