Nederlandse gemeente

De burgemeester en de uit de door de gemeenteraad gekozen wethouders vormden het dagelijks bestuur van de gemeente. De raad stond volgens de grondwet van 1848 wel aan het hoofd van de gemeente, maar de voorzitter, de burgemeester had het vaak voor het zeggen, ook in het college van burgemeester en wethouders.

Lees meer in ...

Nederlandse gemeente deel 1

Nederlandse gemeente deel 2


Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 6 Hoge heren