Kiesrecht voor vrouwen in Weert 1815-1994

Tot de meest wezenlijke elementen van onze democratie behoren de politieke partijen. Zij kunnen worden omschreven als organisaties van burgers, die in hoofdzaak dezelfde opvattingen hebben omtrent de wijze waarop het algemeen belang het beste kan worden gediend.

Lees meer in ...

Kiesrecht voor vrouwen 1815 - 1994


Bron

Kiesrecht voor vrouwen in Weert 1815-1994
Weert in woord en beeld 1999 . - p. 33 tot en met 46