Ieder zijn deel

Aanwinsten niet-gemeentelijke archiefbescheiden inv.nr. 10

Het oudste archiefstuk in het Gemeentearchief Weert is dit charter (akte op perkament) en ter bekrachtiging voorzien van zegels) van 1306. Op 19 december van dat jaar deden twee scheidsrechters te Maastricht uitspraak in een langlopende kwestie tussen de heer van Horn en het kapittel van Sint-Servaas te Maastricht over hun rechten te Weert. Beide partijen ontvangen de helft van de opbrengst van de tienden. De bevoegdheden van het kapittel met betrekking tot zijn cijngoederen in Weert worden erkend en aan de schepenbank van de heer van Horn (Gerard I) te Weert valt de zogenoemde hoge en lage rechtspraak over het gehele gebied van Weert toe.
 

Bron

Aanwinsten niet-gemeentelijke archiefbescheiden, inv. nr 10.