Het mes erin

Oud-rechterlijk Archief Weert inv.nr. 29

Akten van visitatie door schepenen van gewonde slachtoffers van vechtpartijen. De strepen geven de lengte van de wond weer. De vechtersbasen konden hun straf afkopen door een boete te betalen.  De hoogte daarvan was afhankelijk van de grootte van de wond die ze bij de ander hadden aangebracht.  Er moesten zestig schellingen betaald worden voor een wond met de lengte van een kootje van een vinger of de breedte van een nagel. Had de wond de lengte van meerdere kootjes dan moest er zoveel maal zestig schellingen betaald worden. Het was derhalve van belang dat de lengte van de wond nauwkeurig werd opgetekend. In een register werden de namen van de verwonde persoon en de dader vastgelegd. Er is een register van Weert bewaard gebleven uit de periode 1631-1677. In die periode werd gemiddeld per jaar voor zo’n twintig verwondingen een boete opgelegd.


Bron

Oud-rechterlijk Archief Weert, inv. nr. 29