Expositie Graaf in OPSTAND

Maandag 1 oktober tot en met 29 december

 

In het kader van de Maand van de Geschiedenis 2018 in Weert heeft het Gemeentearchief Weert de expositie 'Graaf in OPSTAND' samengesteld.
De tentoonstelling wordt op maandag 1 oktober om 12.00 uur geopend door Geert Gabriëls,  wethouder Cultuur van Weert .
Van de documenten uit het Gemeentearchief Weert die betrekking hebben op Philips de Montmorency, is een selectie gemaakt.

Een privilege voor een paard

Affiche heer van Weert
oud- Administratief Archief
Weert inv. nr. 2745
 

Aan de hand van deze archiefstukken wordt een overzicht gegeven van het leven van de laatste heer van Weert.
Waar is hij geboren, hoe is hij in Weert terecht gekomen en wat was zijn erfenis.
U kunt het originele 'affiche' te zien waarin hij de Weert toestemming geeft voor drie paardenmarkten. De jaarlijkse paardenmarkt is in maart is daarvan nog overgebleven.

Philips verblijft meerdere malen in Weert, meestal om geld op te halen.
Zo is onder meer de schuldbekentenis voor de som van 10.000 carolus gulden die Philips de Montmorency aan de stad Weert terug moet betalen te lezen. Waar had hij dat geld voor nodig?


Beeldenstorm

In de expositie wordt ook ingegaan op de gevolgen van de 'Beeldenstorm' rond 1566 die ook in Weert heeft gewoed en onder meer in het klooster Maria Wijngaart aan de Maasstraat zijn sporen heeft nagelaten.
 

Wereldnieuws

Belangrijk voor Europa is de onthoofding van Philips de Montmorency, samen met Lamoraal van Egmond, op 5 juni 1568. Dit wordt door vele historici gezien als het begin van de Nederlandse Opstand (Tachtigjarige oorlog).
Het is belangrijk nieuws in heel Europa.
Onlangs is door het Gemeentearchief een gedetailleerd ooggetuigenverslag van de gebeurtenissen op de Markt van Brussel uit de 'Fugger Zeitung' op deze website gepubliceerd.


Onvindbaar

De laatste rustplaats van Philips de Montmorency is nog steeds een mysterie. In de St.-Martinuskerk aan de Markt in Weert is weliswaar een grafsteen met zijn naam erop te vinden, en in 1979 is bij opening van het graf onder meer een schedel gevonden. In de negentiende eeuw is al de 'hartbus' in gevonden. Maar ligt hij er wel?
Tot op de dag van vandaag wordt nog steeds gezocht naar het graf van Philips de Montmorency. 

Dit en meer is te zien in deze expositie op de begane grond en eerste verdieping in Bibliocenter aan de Wilhelminasingel in Weert.

Openingstijden

De expositie 'Graaf in OPSTAND' is te zien van 1 oktober tot en met 29 december in Bibliocenter aan de Wilhelminasingel 250 -252.
Het bezoek aan de expositie is gratis.

Kijk voor openingstijden op Bibliocenter Weert

Open Monumentendag Special

Tijdens de Open Monumentendag Special is op zondag 14 oktober de expositie te bezichtigen in het Franciscushuis aan de Biest 43A.

De expositie 'Graaf in OPSTAND' maakt deel uit van de activiteiten in het kader van de Maand van de Geschiedenis 2018 in Weert