Een politiek proces tegen Everard en Victor Hermans c.s. Een rel op de Oelemarkt in 1839

Op 22 juni 1839 werd het oostelijk gedeelte van Limburg door België aan de Nederlandse regering overgedragen, conform het Scheidingsverdrag. Koning Willem I belastte een tweetal commissarissen met het voorlopig bestuur over ‘de weder in bezit genomen landstreken in Limburg’.

Lees meer in ...

Een politiek proces tegen Everard en Victor Hermans c.s. Een rel op de Oelemarkt in 1839


Bron

Een politiek proces tegen Everard en Victor Hermans c.s.: Een rel op de Oelemarkt in 1839
Weert in woord en beeld 2001 . - p. 77 tot en met 94