Een brief betreffende de overdracht van het heerlijk gezag te Weert in 1428

In 1428 kwam het overheidsgezag van Willem VII van Horn over zijn heerlijkheden als Weert en Horn in handen van Frederik IV, graaf van Meurs en Saarwerden. Deze laatste fungerde in ieder geval reeds op 4 september 1428 als voogd in het land van Horn.

Lees meer in ...

Een brief betreffende de overdracht van het heerlijk gezag te Weert in 1428


Bron

Een brief betreffende de overdracht van het heerlijk gezag te Weert in 1428
Weert in woord en beeld 2001 . - p. 167 tot en met 168