De revolutie

Keizer Jozef II van Oostenrijk wilde in de jaren tachtig van de achttiende eeuw in zijn rijk grondige hervormingen van staat en kerk doorvoeren, ook in de Zuidelijke Nederlanden. De veranderingen waren te revolutionair, te modern vonden de kerkelijke machthebbers, de lokale overheden en de gilden.

Lees meer in ...

De revolutie deel 1

De revulutie deel 2


Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 6 Hoge heren