De heerlijkheden Weert en Nederweert en de verkoop van 1781

Bij een onderzoek naar de aanwezigheid van archivalia van belang voor de geschiedenis van Weert werden in de Archives Nationales te Parijs, een tweetal documenten gevonden met betrekking tot de verkoop van de heerlijkheden Weert, Nederweert en Wessem in het vierde kwart van de achttiende eeuw. Verder onderzoek in het Rijksarchief Maastricht naar deze verkoop leverde nieuwe gegevens op.

Lees meer in ...

Heerlijkheden Weert en Nederweert en de verkoop van 1781


Bron

De heerlijkheden Weert en Nederweert en de verkoop van 1781
Weert in woord en beeld 1996 . - p. 29 tot en met 56