1 februari 1578
De Blijde Incomste in Weert

Alfons van Nieuwenaar
graaf van Meurs Gravure, ets
C.F. Fritsch (ongedateerd)
Afkomstig uit 'Historie van de
oorlogen en geschiedenis der
Nederlanden' door
Em. van Meteren.
Amsterdam, 1785
Bron: Collectie Rijksbureau
voor Kunsthistorische
Documentatie, Den Haag

De gevluchte weduwe Walburgis van Nieuwenaar hertrouwde in 1570 met haar neef Adolf van Nieuwenaar. Hij was de graaf van Meurs en daar woonden zij ook samen op het kasteel. De keuze voor haar neef had te maken met het huwelijkscontract van Walburgis en Philps van Horne uit 1546. Daarin stond namelijk dat alle bezittingen aan de familie mVan Nieuwenaar zouden vervallen, als Philips en zijn broer Floris zouden overlijden. Weert, Nederweert en Wessem bleef enige tijd omstreden gebied, maar op 6 november 1577 wees het hof van Gelre de rechten over Weert, Nederweert en Wessem definitief toe aan Adolf en Walburgis.

Tijdens een groot feestbanket op 1 februari 1578 worden graaf Adolf van Nieuwenaar en zijn echtgenote Walburgis van Nieuwenaar door het stadbestuur van Weert welkom geheten. Dat moet natuurlijk gevierd worden. Het gebeurt op verschillende plekken in de stad. Zo logeert het paar in het pand ‘De Keiser’ (nu Taverne d’ Oude Munt). De herbergen ‘In de Leeuw’, ‘In de Moriaen’ en ‘In die Croen’ (nu 'Kefee de Hermenij') zijn de andere verblijfsplaatsen. De totale kosten bedragen ruim 500 gulden. Dit bedrag wordt gedeeltelijk in geld in rekening gebracht en gedeeltelijk in goederen, zoals tarwe.
Het stadsbestuur houdt een uitgebreide feestmaaltijd, waarbij naast de edellieden ook de ’zestien-mannen’ en de werkmeesters van de gilden aanzitten. Op het menu staat onder meer rundvlees, varkensvlees, hoenders, patrijzen, eenden en ganzen. Er wordt uitsluitend wijn gedronken, want in de archieven is een bierrekening niet terug te vinden.De maaltijd is niet goedkoop, er wordt voor bijna 110 gulden in rekening gebracht. De totale kosten van de ‘Blijde Incomste’ bedragen dan ook ruim 600 gulden en dat is evenveel als een modaal huis kost in die tijd.
 

Bron

Toelichting op De Blijde Incomste in Weert in 1578