12 maart 1937
Voor het eerst

Eerste editie
Land van Weert van
12 maart 1937

Met een oplage van 3000 exemplaren verschijnt op 12 maart 1937 de eerste editie van het ‘Het Algemeen Handels- en Advertentieblad Land van Weert’
Uitgever en eindredacteur Henny Erkens is dan 25 jaar. Het startkapitaal bedraagt tien gulden.
Het doel van de krant is: “De advertenties van onze Adverteerders meer tot hun recht te doen komen, te doen lezen door ieder huisgezin in Weert en omstreken en hier de aan Reclame besteede gelden meer rendabel te maken”.
Samen met zijn broer Tjeu werkt Erkens welhaast dag en nacht om de krant niet alleen met aardige stukjes vol te krijgen. Het blad wordt gratis huis-aan-huis bezorgd. De advertentieopbrengsten moeten de exploitatiekosten dekken. Dat betekent leuren bij de plaatselijke middenstand. De kosten in 1937 van een gewone advertentie bedragen voor één tot vijf regels vijftig cent, daarboven acht cent per regel.
De eerste edities bestaan uit vier pagina’s, waarvan circa vijftig procent uit redactiestukken en de andere helft uit advertenties.
Het Land van Weert wordt een directe concurrent van het weekblad Kanton Weert. De krant wordt in de beginjaren in Eindhoven gedrukt. Vervolgens heeft de krant een eigen drukkerij in Budel. Nog later wordt het drukken van de krant uitbesteed.
In oktober 1941 krijgt het blad vanwege een anti-NSB-artikel een verschijningsverbod.
De eerste uitgave van Het Land van Weert na de Tweede Wereldoorlog ligt op 18 mei 1945 op de deurmat. Op de voorpagina een dankwoord van burgemeester Kortman en van deken Souren.
In 1977 draagt Henny Erkens het blad over aan zijn zoon, eveneens Henny Erkens genaamd.
Henny Erkens sr. overlijdt 12 januari 1992 op de leeftijd van tachtig jaar.

Bron