10 april 1940
Vivu Esperanto

 

Kanton Weert 5 april 1040
rubriek Esperantohoekje

Vanaf 10 april 1940 start in Weert de cursus van de wereldtaal Esperanto. Uitdrukkelijk wordt gemeld dat na 10 april er geen cursisten meer kunnen worden toegelaten.
’Het woord of beter de daad is aan U’ staat in de oproep.
Waarschijnlijk omdat er extra veel soldaten vanwege de dreigende oorlogssituatie in Nederland op de Van Hornekazerne gelegerd zijn, doet de Esperantoclub een bijzondere oproep aan deze soldaten om aan de cursus deel te nemen.
Esperanto is speciaal ontworpen om mensen uit verschillende culturen met elkaar te laten communiceren. De taal kenmerkt zich door simpele grammatica.
Al enige tijd laat de Esperantoclub in het Kanton Weert regelmatig enkele vingeroefeningen van de beoogde wereldtaal plaatsen.
In het artikel van 5 april is zelfs een hele Esperantotekst opgenomen.
Belangstellenden kunnen zich melden bij de voorzitter van de Esperantoclub de heer J. van Dooren aan de Biest of bij de Hub. Ramaekers op Boshoven.
Ruim een maand later is het Esperanto niet meer nodig. Het Duits wordt voor een aantal jaren de voertaal in een groot deel van Europa.
Overigens is de vertaling van Weert in het Esperanto ‘Verto’.

Bron