23 oktober 1974
Van het zuiverste water

Rioolzuiveringsinstallatie Graafschap Hornelaan medio 1989
GAW Beeldbank A6053

Niet tot elke prijs”, zegt burgemeester Frans Breekpot in de vergadering van de gemeenteraad van 23 oktober 1978. Hij heeft het dan over de verkoop van de rioolzuiveringsinstallatie aan de Graafschap Hornelaan aan het Waterschap Zuiveringsschap Limburg.
Zowel de gemeente als het ‘Schap’ zijn het er over eens, oppervlaktewaterzuivering en rioolzuivering zijn geen taken voor de gemeente. Maar Weert heeft sinds 1962 een eigen zuiveringsinstallatie. Bovendien is die zeer recent nog eens uitgebreid. Dat heeft de nodige kosten met zich meegebracht. Verder is Weert van mening dat de bijdrage voor het in stand houden van deze nutsvoorziening voor de inwoners niet te hoog mag worden. En de gemeente wil natuurlijk een goede prijs voor deze installatie.
Het ‘Schap’ is bereid de installatie tegen de boekwaarde over te nemen. De gemeente Weert heeft de vraagprijs gebaseerd op de economische waarde.
Op grond van deze verschillende benaderingen is er een financieel gat tussen de vraagprijs en de verkoopprijs van zo’n slordige vijf miljoen gulden.
Blijkbaar zijn de gemoederen hoog opgelopen. Het Land van Weert twijfelt in de editie van 25 oktober 1978 of een ‘commissie van goede diensten’ om de partijen tot elkaar te brengen wel enig resultaat kan behalen.

Bron