14 januari 1962
Uitreiking eerste zilveren penning van verdiensten


 
Zilveren penning van de stad Weert

In de avonduren van zondag 14 januari 1962 wordt door burgemeester Henri van Grunsven aan de heer P.M.E. Haars de zilveren penning van de stad Weert uitgereikt. Zijn afscheid als eerste voorzitter van de R.K. Oratoriumvereniging Weert vormt de aanleiding om de heer Haars in zaal Lenders aan de Langstraat nog eens in het zonnetje te zetten.
In zijn toespraak roemt de burgemeester de heer Haars voor zijn inzet als penningmeester van de V.V.V.. Bovendien is de heer Haars voorzitter van het Kerkelijk Zangkoor. Deze activiteiten, aldus Van Grunsven, dragen ertoe bij dat het culturele leven van de stad omhoog wordt gestuwd.
Voor het eerst is hiermee de zilveren penning van verdiensten aan iemand uitgereikt. De heer Haars mag zich daarmee ereburger van Weert noemen.
Tijdens de bijeenkomst wordt ook mevrouw Haars niet vergeten.
Zij zet zich in voor de Kinderbescherming en de St. Vincentiusvereniging.
Als dank hiervoor ontvangt mevrouw Haars een boek.

Bron


Oproep
In onze Beeldbank is geen foto van deze gebeurtenis beschikbaar. Heeft u nog foto-  of zelfs filmmateriaal en wilt u deze aan ons afstaan, neem dan contact met ons op.