Tentoonstelling 'Weert Jubileert'

zondag 6 april 2014 tot en met zondag 11 januari 2015 Gemeentemuseum De Tiendschuur
 

Logo Weert Jubileert

Tentoonstelling 'Weert Jubileert'
Tien thema's Erfgoedcluster Weert
Presentaties tien opmerkelijke jubilea
Vier paralleltentoonstelingen
Lezing 'Stadswording in Limburg' 17 april 2014
Openingstijden, contactgegevens en plannen van uw reis
 

Van zondag 6 april 2014 tot en met zondag 11 januari 2015 is in Gemeentemuseum De Tiendschuur aan de Recollectentstraat in Weert de tentoonstelling ‘Weert Jubileert’ te bezichtigen.

De heer van Weert, Willem VII van Horn, verleende op 5 mei 1414 de Weertenaren het marktrecht. Met zijn privilege kreeg Weert het recht om drie jaarmarkten en elke week een markt op zaterdag te houden. De schepenen kregen de bevoegdheid geschillen over marktzaken zelf af te handelen, zonder dat beroep mogelijk was op een hogere rechtbank. Door het marktrecht kreeg de Weerter gemeenschap steeds meer het karakter van een stad. De verlening kenmerkt een belangrijke fase in de ontwikkeling van Weert tot toonaangevend handelscentrum in de regio.
Dit historische feit is voor het Erfgoedcluster Weert de aanleiding om op de bovenverdieping van het Gemeentemuseum een overzicht van het rijke geschiedenis van Weert over de periode 1414 tot en met het heden te laten zien.
Daarbij wordt aan tien opmerkelijke jubilea uit 600 jaar Weert extra aandacht besteed.
Parallel aan deze tentoonstelling exposeren vier organisaties die in 2014 een bijzonder jubileum vieren.

 

Opening zondag 6 april

De tentoonstelling wordt geopend door de wethouder van Cultuur van Weert Harry Coolen. De middag wordt muzikaal opgeluisterd door een ensemble van leerlingen van het RICK onder leiding van docente Jeanne Coumans, Het ensemble zal middeleeuwse muziek ten gehore brengen.
Bekijk de Uitnodigingkaart opening tentoonstelling Weert Jubileert.

Tentoonstelling 'Weert Jubileert'

De tentoonstelling op de bovenverdieping bestaat uit twee gedeelten. Een overzicht van 600 jaar Weert in beeld en tien presentaties van jubilea.

Naar boven

Tien thema's Erfgoedcluster Weert

De wanden van de tentoonstellingsruimte zijn met foto’s, documenten en objecten uit het Archief en de twee Musea aangekleed. De indeling ervan volgt de tien thema’s waarin het Erfgoedcluster zijn activiteiten organiseert.

 

Naar boven
 

Weert en de Weertenaren

XL 645 Weert en Weertenaren
GAW Beeldbank XL 645

Geen stad zonder inwoners, geen inwoners zonder stad. Weert kent heel wat interessante personen die het bestuderen waar zijn.
Bekijk het overzicht van dit thema in deze website Weert en Weertenaren

 

 

 


Bouwen en Wonen

AL359
GAW Beeldbanlk XL 359

De plek waar Weert is gelegen, is niet zomaar door de voorvaderen gekozen. De nederzetting gelegen op een droog stuk, werd het begin van wat nu Weert heet.

Bekijk het overzicht van dit thema in deze website Bouwen en Wonen

 

Leren en Werken

A-3108 Leren en Werken
GAW Beeldbank A-3108

Onderwijs was en is een van de hoekpijlers van een samenleving.
Landelijke bekendheid kreeg de stad door het Pensionaat Saint Louis. De ambtsgilden worden gezien als de voorlopers van de bedrijfsmatige wijze van het produceren.
Bekijk het overzicht van dit thema in deze website Leren en Werken

 

Ontspannen en Inspannen

A3580 Ontspennen en Inspannen
GAW Beeldbank A3580

Een nijver volk heeft behoefte aan ontspanning en vertier. Met grote belangstelling worden de verrichtingen van de schutterijen gevolgd. Weert kent daarnaast een grote verscheidenheid aan sport- en muziekverenigingen.
Bekijk het overzicht van dit thema in deze website Ontspannen en Inspannen
 

Kleden en Sieren

CGLC 154 Kleden en Sieren
GAW Beeldbank CGLC 154

Mensen dragen kleding. Om zich te verwarmen, om schaamte te bedekken of als versiering. Daarnaast is er ceremoniële kleding, bijvoorbeeld uniformen en religieuze kleding. Op de kleding werden vaak nog aparte sieraden gedragen van zilver of goud.
Bekijk het overzicht van dit thema in deze website Kleden en Sieren

 


Eten en drinken

CGLC 73 Eten en Drinken
GAW Beeldbank CGLC 73 GL

Om te kunnen leven moet gegeten en gedronken worden. En het voedsel moet worden bereid. Vanaf de prehistorie tot heden maken de Weertenaren daarbij gebruik van potten en pannen, drinkgerei en serviesgoed. In de vorm daarvan is in de loop van vele eeuwen vaak weinig veranderd.
Bekijk het overzicht van dit thema in deze website Eten en drinken

Geloven en Belijden

XL 645 Weert en Weertenaren
GAW Beeldbank XL 489

De religie had een voorname plek in het dagelijks leven van de inwoners van de stad en regio. Belangrijkste stroming is het christendom, maar ook andere religieuze stromingen zoals het protestantisme en de islam hebben en plek in de Weerter samenleving.
Bekijk het overzicht van dit thema in deze website Geloven en Belijden

Heersen en Besturen

7889 Heersen en Besturen
GAW Beeldbank 7880

Een stad moet worden bestuurd. Al dan niet vrijwillig of rechtstreeks gekozen: Weert heeft vele heersers en bestuurders gekend. Onverlaten moesten op het rechte spoor worden gezet, door verbanning of foltering.
Bekijk het overzicht van dit thema in deze website Heersen en Besturen

 

Creëren en Scheppen

XL576 Creeren en Scheppen
GAW Beeldbank 576

Vanaf de 19de eeuw heeft Weert een flink aantal kunstenaars voorgebracht. Variërend van schilder, edelsmid, beeldhouwer tot aan componist of zanger van smartlappen. Alles hoort bij het Weerter culturele leven, veelzijdig en soms eigenzinnig.
Bekijk het overzicht van dit thema in deze website Creëren en Scheppen

 

 

Schieten en Schutten

CGLC 174 Schieten en Schutten
GAW Beeldbank CGLC 174

Door de ligging van de stad, heeft Weert vaker te maken gehad met belegeringen of de gevolgen van twisten en oorlogen elders. De voornaamste stadswallen waren daarbij soms een vloek, soms een zegen voor de inwoners.
Meest recent zijn er de lotgevallen in de Tweede Wereldoorlog, die diepe indruk gemaakt op de mensen. Tot op de dag van vandaag wordt de herinnering aan de bevrijding levend gehouden.
Bekijk het overzicht van dit thema in deze website Schieten en Schutten

 

Presentaties tien opmerkelijke jubilea

 

1414 Marktrecht


Register van Marktrecht
5 mei 1414
GAW OAA inv. nr. 20

Het verlenen van het Marktrecht op 5 mei 1414 door de heer van Weert, Willem VII van Horn, is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de stad.
U ziet een introductie door Jac Lemmens, sinds 2009 Gemeentearchivaris van Weert. Uiteraard is het register van het Marktrecht van 5 mei 1414 tentoongesteld.
Lees verder Naar de markt

1934 Singels

Met behulp van een schaar knipt loco-burgemeester Hupperetz een lint door waarmee de geasfalteerde singels voor het publiek geopend zijn.
U ziet niet alleen de schaar, maar ook foto’s van de situatie voor het dempen van de grachten en een ontwerp voor de singels van het hoofd afdeling openbare werken van Weert de heer Bauwens. Lees ook >>>

1939 Kring De Aldenborgh

De Kring De Aldenborgh wordt in 1939 opgericht. U ziet onder meer een convocatie uit 1938 om tot oprichting van de vereniging te komen. Daarnaast is er grote variëteit aan documenten zoals een uitnodiging uit 1955 voor de onthulling van het Grenskerkmonument te zien
Van 6 april tot en met 29 juni is een paralleltentoonstelling op de benedenverdieping over Weerter tin ingericht.
Lees verder >>>

 

 

 

1916 V.V. de Rogstaekers

8 x 11 jaor de Rogstaekers
8 x 11 Jaor V.V. De Rogstakers

Stadsvastelaovendjevereiniging de Rogstaekers levert niet alleen de stadsprins. De Rogstaekers organiseren ook de jaarlijkse Groeëte Rogstaekersoptocht, de Wichteroptocht en als afsluiting van drie dolle dagen op dinsdag de ‘ Slaag um de Merrektj. U ziet een bonte verzameling met onder meer de ambtsketen van de legendarische Vorst Jan I (Coenen). Vooruitlopend op de tentoonstelling ‘Weert Jubileert’ is van 1 februari tot en met 16 maart een paralleltentoonstelling van 8 x 11 V.V. De Rogstaekers te bezoeken.
Lees verder  >>>

1464 Timmermansgilde

Het Timmermansgilde van Weert behoort tot de oudste gilde van de stad. Nog steeds wordt door een gezelschap jaarlijks bij de patroonsheilige St. Jozef op of rond 17 maart stilgestaan.
De Privilegebrief van Jacob I uit 1464 vormt de kern van dit jubileum. Verder zijn onder andere een maatstok en een documentenkistje tentoongesteld.

1974 Gerard Reve

Op 29 april 1974 ontvangt schrijver Gerard Reve, dan inwoner van Weert, een Koninklijke onderscheiding.  Naast foto’s van Reve op de Nieuwe Markt is een uniek filmfragment te zien. Hierin bezoekt Gerard Reve de Budelse drukkerij.
De inleiding van dit filmfragment wordt verzorgd door Bert Boelaars, die Reve nog heeft gekend vanuit de ‘Weerter periode’.
Op de speciale website Nader tot Reve staat meer informatie over Gerard Reve en het unieke filmfragment dat in de tentoonstelling te zien is.

1944 Bevrijding

Jaarlijks wordt op 22 september bij de bevrijding van Weert door Engelse troepen stilgestaan. Getoond worden onder meer een gedeelte van een Engelse rupsband, materiaal voor het maken van armbanden voor de Binnenlandse strijdkrachten. De film van W. Maes geeft een indrukwekkend tijdbeeld.
Lees verder >>>

1964 Piet Broos

In 1964 overlijdt schrijver-illustrator Piet Broos. Hoewel hij werkte voor een nationale markt heeft hij ook regelmatig voor opdrachtgevers uit Weert zijn talenten gebruikt. Te zien is onder meer een tekening van de hoek Oelemarkt/Emmasingel, een van de weinige realistische schetsen die hij van zijn woonplaats heeft gemaakt.

1879 Harmonie Sint Antonius

Stedelijk Harmonie
St. Antonius vroeger en nu

Naast het tweede verenigingsvaandel van de stedelijke Harmonie St. Antonius uit 1910 worden onder andere oorkonden, diploma’s en penningen uit het muzikale verleden van de harmonie getoond. Voorts is een film te zien van een optreden.
Van 16 november 2014 tot en met 11 januari 2015 heeft Harmonie St. Antonius op de benedenverdieping een expositie ingericht.
Lees verder >>>

1914 Hoog spoor

Na de voltooiing van het zogeheten Hoog Spoor is in 1914 het station geopend.
Getoond worden onder meer een ontwerp-tekening van het station. Antje van de Statie zwaait de scepter in de stationsrestauratie. De menukaart uit die tijd is te bezichtigen. Verder uiteraard veel foto’s, onder meer van de in de tweede wereldoorlog beschadigde watertoren en seinpost.

Naar boven

 

Vier paralletentoonstellingen

Deze tentoonstellingen worden door de jubilerende organisaties zelf ingericht.

zaterdag 1 februari tot en met zondag 16 maart

8 x 11 Jaor V.V. De Rogstaekers

V.V. De Rogstakers toont allerlei objecten uit hun 88-jarige kleurrijke geschiedenis.
Lees verder >>>

 


zondag 6 april tot en met zondag 29 juni

Logo Kring De Aldenborgh Weert

’Weerter tin’

Naar aanleiding van 75 jaar Kring De Aldenborgh exposeert deze stichting een aantal tinnen gebruiksvoorwerpen van Weerter tinnengieters uit particuliere verzamelingen en van het Gemeentemuseum.
Lees verder >>>


 

 

Logo Fakkelestafette Weert

zondag 7 september tot en met 12 oktober

‘70 jaar bevrijding vieren’

Door de stichting Fakkelestafette Weert is de tentoonstelling '70 jaar bevrijding vieren' in Gemeentemuseum De Tiendschuur ingericht.
Dit jaar is Weert 70 jaar geleden bevrijd en daarom laat de Fakkelestafette Weert zien hoe Weert is omgegaan met het herdenken van haar slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en het vieren van zijn bevrijding.

Lees verder >>>

zondag 16 november 2014 tot en met zondag 11 januari 2015
'135 jaar Stedelijke Hormonie St. Antonius'

Stedelijk Harmonie St. Antonius vroeger en nu

Met het motto ‘Stedelijke Harmonie Sint Antonius: Oudste harmonie van Weert, 135 jaar jong’ presenteert de ‘Stedelijke’ zich op de benedenverdieping van het Gemeentemuseum De Tiendschuur.
Lees verder >>>

 

Naar boven

 

Lezing 'Stadswording in Limburg' 17 april 2014

Hans van Hall (1949)
Hans van Hall (1949)

Het Erfgoedcluster organiseert op donderdag 17 april in het kader van de tentoonstelling ‘Weert Jubileert’ de lezing ‘Stadwording in Limburg’.
Spreker is oud-archivaris Hans van Hall, die aan de hand van zijn proefschrift over de ontwikkeling van Eijsden in de periode 1300 tot 1550 een boeiende vergelijking maakt met de ontwikkeling van Weert.
De lezing is een niet te missen kans om er achter te komen wat de kenmerken zijn van een stad in de late middeleeuwen en of Weert zich met recht stad noemt.
De lezing wordt gehouden in het Gemeentemuseum Jacob van Horne aan de Markt en begint om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur).
Wilt u een gegarandeerde zitplaats en zolang er plaatsen beschikbaar zijn dan kunt u zich tot woensdag 16 april 12.00 uur aanmelden via het emailadres erfgoedcluster@weert.nl of telefonisch via nummer (0495) 57 54 77.
De toegang is gratis.
Lees verder >>>


 

Openingstijden, contactgegevens en plannen van uw reis


Media

Naar boven