9 juli 1964
Sterfdag Piet Broos

Illustrator Piet Broos
Illustrator Piet Broos

Op 9 juli 1964 overlijdt schrijver-illustrator Piet Broos op de relatief jonge leeftijd van 54 jaar.
Hij is landelijk vooral bekend als schrijver en tekenaar van kinderboeken zoals Piempampoentje, Pompernikkel en Piepeling, Jan Pierewiet en Kaboutertje Langneus. Voor Pietje Prik verzorgt hij de tekeningen naar verhalen van Lea Smulders. Eenmalig tekent hij deel vijf van de jeugdserie ‘Arendsoog’. Wat Weert betreft maakt  hij illustraties voor de omslag van de eerste uitgave van het schoolblaadje van de R.K. Lagere School St.-Martinus. Voor het blad Fox, het schoolblad van de Paters van de Heilige Geest (in 2014 Scholengemeenschap Philips van Horne), verzorgt hij de tekeningen van de eerste zes afleveringen. Broos laat zich voor de tekeningen van zijn Weerter werk inspireren door motieven uit zijn stad, zoals de Martinuskerk of de Oelemarkt.
Hij is veelzijdig; zo heeft hij naast zijn illustraties enkele malen een oorkonde verzorgd. Een bekend voorbeeld daarvan is de dankbetuiging aan rector Petrus Moors van het Bisschoppelijk College voor diens inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook heeft hij samengewerkt met de minderbroeders franciscanen in Weert en verzorgt hij de menukaart en een jubileumuitgave bij het 500-jarig bestaan van deze orde.
Hoewel hij voornamelijk in opdracht heeft gewerkt, is er soms ook tijd voor eigen werk. Bijzonder is een tekening, gemaakt op kermiszaterdag 24 september 1949. Daarop zijn de woningen en marktkramen te zien die tegenover zijn woning aan de Emmasingel staan opgesteld.
Het overlijden van Piet Broos, in 2014 vijftig jaar geleden, wordt herdacht in de tentoonstelling Weert Jubileert.

Bron