4 februari 1938
Plan nieuw postkantoor

Postkantoor in aanbouw
GAW Beeldbank 2802

Het college van burgemeester en wethouders van Weert verleent op 4 februari 1938 de bouwvergunning voor een nieuw postkantoor aan de Wilheminasingel.
Het pand op de hoek Langstraat/Maasstraat voldoet niet meer aan de eisen van die tijd.
Het heeft een aantal jaren geduurd voor de plannen rond zijn. In het geruchtencircuit is er sprake van dat het nieuwe postkantoor in de Kanaalstraat gebouwd wordt. Het Rijk zou voor dat doel een perceel hebben aangekocht.
De V.V.V. 'Weert Vooruit’ neemt hierop actie. Zij is van mening dat het postkantoor niet langs het kanaal hoort.
Het nieuwe gebouw wordt maar liefst 30 meter breed en krijgt een hoogte van 13,80 m.
Niet alleen de PTT krijgt in het nieuwe pand onderdak. Er zijn ook kantoorruimten voor de Dienst der Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen en voor de Dienst Registratie en Domeinen.
De Rijksgebouwendienst schat de bouwkosten op circa 67.000 gulden.
Trots meldt het Kanton Weert van 11 februari 1938 dat in het pand een draaideur komt (de Eerste Weerter). Verder is de krant van mening dat "het plan zowel uiterlijk als innerlijk een ongemeen ruime en frisse indruk maakt. Weert wordt er dan ook op z’n mooie singels een monumentaal gebouw rijker door."
De bouw start nog in 1938. Het nieuwe postkantoor wordt in de loop van 1939 opgeleverd en in gebruik genomen.

Bron