27 februari 1992
Piet van Lierop neemt afscheid

Piet van Lierop
GAW Beeldbank PERSOON582

Tijdens de raadsvergadering van 27 februari 1992 wordt afscheid genomen van raadslid Piet van Lierop. Al sinds 1978 zit hij namens de Werknemerspartij in de gemeenteraad. Helaas moet hij om gezondheidsredenen zijn mandaat neerleggen.
Piet van Lierop weet door zijn innemende stijl heel wat kiezers aan zich te binden.
Daarnaast wordt hij alom geprezen om zijn deskundigheid. In de loop van zijn actieve politieke loopbaan zit hij in welhaast alle gemeenteraadscommissies.
Tijdens de voorbereidingen van de bouw van het nieuwe stadhuis aan de Beekstraat en later ook bij de aanbouw op het parkeerdek pleit hij regelmatig voor fractiekamers. Hij is van mening dat deze aparte kamers in het stadhuis het werk van de fracties aanzienlijk zal verbeteren.
Namens het gemeentebestuur heeft Piet van Lierop zitting in het algemeen bestuur van het Gewest Midden-Limburg. Vanaf 1991 is hij lid van de bestuurscommissie Gemeentelijk Museum- en Tentoonstellingswezen.
In het dagelijks leven was Van Lierop vanaf 1962 tot 1983 directeur van de Levensschool. Deze instelling wordt na een fusie met de Mater Amabilisschool het ’Vormingscentrum’ genoemd.
Als dank voor zijn maatschappelijke betrokkenheid en inzet voor de stad wordt aan Piet van Lierop op diezelfde 27 februari de ‘Penning van Verdiensten van de stad Weert’ uitgereikt.

Bron