27 januari 1995
Penning voor Frits Neijgh van Lier


 
Rechts Frits Neijgh van Lier
inhuldiging korpschef
gemeentepolitie Weert
GAW Beeldbank 7341

Bij zijn afscheid als districtschef van het District Weert van de Politie Regio Noord Limburg ontvangt Frits Neijgh van Lier op 27 januari 1995 uit handen van de burgemeester, Loekie van Maaren -  van Balen, de Penning van Verdiensten van de stad Weert.
Neijgh van Lier, in 1946 geboren in Amsterdam, treedt in 1978 in dienst van de gemeentepolitie  Weert. Van 1985 tot april 1994 is hij korpschef. Deze functie vervalt door de reorganisatie van de gemeente- en rijkspolitie. Voortaan is het politiewerk ingedeeld in zogeheten districten.
Tot 1 januari 1995 bekleedt hij de functie districtschef van het district Weert, een baan die Neijgh van Lier op die dag neerlegt.
Volgens burgemeester Van Maaren is de Weerter gemeenschap de scheidende districtchef veel dank verschuldigd vanwege zijn inzet voor een veiliger Weert.
Maar dat is niet de enige reden om Frits Neijgh van Lier de Penning van Verdiensten toe te kennen.
In zijn vrije tijd is de districtschef voorzitter van de Regionale Ambulante Gezondheidszorg, bestuurslid van het Boddaertcentrum en is hij medeoprichter van de ‘Round Table’.

Bron