Woensdag 30 mei

Lezing 'Weert van Hornestad'

- De identiteit van Weert in relatie tot de Van Horne Dynastie -

drs. Wim Truyen, beleidsambtenaar gemeente Weert

Op woensdag 30 mei verzorgt drs. Wim Truyen, beleidsambtenaar van de gemeente Weert een lezing met de titel  'Weert van Hornestad, de identiteit van Weert in relatie tot de Van Horne dynastie'.
Vanaf eind 2017 voert de gemeente Weert de identiteitscampagne Weert Van Hornestad. De dynastie van de Van Horne’s heeft vanaf het midden van de dertiende eeuw een zeer belangrijk stempel gedrukt op de stadswording en identiteitsvorming van Weert. De identiteit en het DNA van Weert is daarom onlosmakelijk verbonden met de Van Horne’s. In de erfgoedaspecten in de leefomgeving van Weert is deze relatie zowel gemaskeerd (ondergronds) als nog tastbaar in fysieke ruimte aanwezig.
Tijdens deze lezing wordt aandacht besteed aan de stadswording van Weert in relatie tot de dynastie van de Van Horne’s. Daarbij wordt de biografie van het bovenregionale stedelijk landschap als uitgangspunt genomen. Truyen gaat verder in op de eerste resultaten van het archeologische onderzoek nabij de Tiendschuur aan de Recollectenstraat.
De Tiendschuur heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de heerschappij van de Van Horne’s.

Weert van Hornestad

Als onderdeel van de identiteitscampagne Weert Van Hornestad is het jaar 2018 verheven tot het Van Hornejaar. De aanleiding ligt in het feit dat de gebeurtenissen die in 1568 zich hebben afgespeeld rond het driemanschap waarvan Philips van Horne onderdeel uitmaakte zeer tot de verbeeldingen spreken.

De gebeurtenissen in 1568 – in 2018  450 jaar geleden -, vormen namelijk een belangrijk scharnierpunt in een proces dat tachtig jaar later (1648) zal uitmonden in de officiële erkenning van een volstrekt nieuw ministaatje op het politieke wereldtoneel. Het nieuwe ministaatje, de “Republiek der Verenigde Nederlanden”, weet zich in zeer korte tijd op te werken tot een geduchte grootmacht op militair-, handels- én cultuurgebied.

De hoofdpersonen

Uit dit jaar zijn historische verhalen rond drie hoofdpersonen in het collectieve geheugen bewaard gebleven. Van deze drie hoofdpersonen: -Willem van Oranje, Lamoraal van Egmont en Philips van Horne -, is de laatste afkomstig uit Weert. Philips van Montmorency, ook wel bekend als de laatste graaf van Horne, had zijn residentie destijds op de hoofdburcht van de Van Horne’s: het kasteel De Nijenborgh aan de Biest te Weert. Het driemanschap, dat ook bekend staat als de Liga der Groten, vormde de spil van de opstand der edelen tegen Koning Philips II van Spanje en zijn strikte wetgeving op het gebied van religie.

Eén van de historische aspecten welke in dit kader tot de verbeelding spreken en in het collectieve geheugen een plaats kregen, zijn de dramatische gebeurtenissen welke zich op 5 juni 1568 afspeelden op de Grote Markt in Brussel. Het lot dat de graven Van Egmont en Van Horne trof was, - achteraf gezien -, de aanleiding tot het einde van een tijdperk: de Late Middeleeuwen. Tegelijkertijd wordt dit gezien als een overgangsmoment van de ridderlijke middeleeuwse bestuurscultuur naar een moderne staats- en bestuursvorm van steden en provincies, die uiteindelijk vrijheid en zelfbestuur voor de Nederlandse bevolking opleverde.
Tijdens deze lezing wordt in het bijzonder ingegaan op de bovenregionale betekenis van hetgeen plaatsvond in 1568.

Kosten en aanmelding
Kosten voor het bijwonen van de lezing bedragen (inclusief een consumptie)  voor leden van Bibliocenter € 7,50 en voor niet leden € 10,00. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom.
Aanmelden voor lezing is via de website Bibliocenter Weert.