Lei de Borgie

Lei de Borgie, werd op 8 december 1925 geboren, als zoon van het kasteleinsechtpaar Willem en An de Borgie, dat vanaf eind jaren twintig tot 1968 in de Beekstraat een roemrucht café dreef met de naam Café De Borgie. Het echtpaar had naast Lei nog twee zonen en een dochter.

Lees meer in

Lei de Borgie deel 1

Lei de Borgie deel 2


Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 12 Prominente Weertenaren