Leve de koningin

Motie van trouw

Gemeentearchief Weert
Niet-Gemeentelijke Archiefbescheiden inv. nr. 37.


 

Motie van trouw 24 november 1918
Na de Eerste Wereldoorlog wordt de roep om verandering en zelfs revolutie in Nederland steeds sterker. De opkomst van de socialistische beweging onder leiding van dominee Troelstra was voor veel katholieken een bron van ongerustheid. Het idee om de monarchie te vervangen door een republiek was voor Weertenaren aanleiding om op 24 november 1918 een grote manifestatie op de Markt te organiseren. Een aantal verenigingen in Weert spraken hun trouw uit aan de Koningin en haar regering.

 

 

 

Tekst Motie van trouw

Je Maintiendrai

Motie van trouw

De katholieke en christelijke georganiseerden te Weert op zondag 24 november  bij een spreken hun verontwaardiging uit over de revolutionaire woelingen deezer dagen en betuigen hun oprechte hulde en onwankelbare trouw aan H.M. de Koningin en Hare Regeering.

Landbouwbond st. Isidorus
J. Ares, voorzitter
G. Scheurs , secretaris  

R.K. Werkliedenvereeniging st. Martinus
A. Rooijmans, voorzitter
J. Veldhoven, secretaris

R.K. Middenstands-vereeniging st Laurentius
F. v.d. Velde, voorzitter
W. Breukers 2de secretaris
 

Bron:
Gemeentearchief Weert
Niet-Gemeentelijke Archiefbescheiden, inv. nr. 37

Krantenarchief
Kanton Weert 23 november 1918
Kanton Weert 4 januari 1919