18 mei 1945
Land van Weert, eerste editie na de bevrijding

Land van Weert 18 mei 1945
GAW Kranten

 

Het Land van Weert wordt vanaf 24 oktober 1941 door de Duitse bezetter verboden. De eerste editie na de bevrijding verschijnt op 18 mei 1945 en omvat vier pagina’s. Er staan onder andere bijdragen in van de deken van Weert, Souren.
De  burgemeester van Weert, Constant Kortman, laat weten:
‘Bij het weder-verschijnen van Uw blad spreek ik de wensch uit, dat Uw redactie zich bewust moge zijn van hare verantwoordelijkheid tegenover stad en streek als echo van de publieke opinie en meer nog als gids bij de vorming daarvan. Zoo ooit dan is dezen tijd van vernieuwing onzer maatschappelijke instellingen is de invloed van de pers groot, zoo ten goede als ten kwade.
Moge dit blad meewerken aan den positieven opbouw in den geest van functioneel samenwerken die aan onze Katholieke traditie heeft overgeleverd.’

Daarnaast  zijn ook pastoor Panis en burgemeester J. van Hout van Budel verheugd dat het blad weer verschijnt. Het Land van Weert verschijnt in Budel en omgeving als de ‘Huisvriend’.
Nieuws is er onder meer in het artikel over de benoeming van mr. Stan Smeets als plaatsvervangend kantonrechter bij het Kantongerecht in Roermond. Verder is er een oproep voor de eerste officiële bevrijdingsfeesten die van 19 tot en met 23 mei in Weert worden gehouden. Uiteraard ontbreken de aankondigingen van heilige missen in de diverse parochies in Weert niet.
De plaatselijke middenstand heeft het blad opnieuw gevonden en er de nodige advertenties geplaatst.

Bron