16 augustus 2003
Kus op het altaar

Zusters bij opening
Rust in Roy 1967
GAW Beeldbank L1876

Voor de jarenlange inzet voor de gemeenschap van Stramproy wordt op 16 augustus 2003 aan de zusters van de Congregatie van Christus Verlosser de Erepenning van Verdiensten van de Stad Weert uitgereikt.
Daarmee mag de congregatie zich Ereburger van Weert noemen.
De congregatie is in 1903 naar Stramproy gekomen en viert dan ook tevens het honderdjarig jubileum. De zusters hebben gedurende die eeuw zich vooral ingezet voor de gezondheidszorg en het basisonderwijs.
De congregatie heeft een grote rol gespeeld bij de realisering van het verzorgingshuis Rust in Roy. Daarnaast is de oprichting van het Groene Kruis een belangrijke mijlpaal geweest.
Tijdens een dienst in de overvolle Willibrorduskerk zijn 31 leden van de van oorsprong Franse congregatie aanwezig.
In die kerk overhandigt burgemeester Karel Majoor de erepenning aan de uit Frankrijk overgekomen generaal overste van de congregatie, zuster Thérèse Pitiron, en de plaatselijke overste, zuster Amanda Erard.
Die laatste wordt door de burgervader hartelijk op de wang gekust.
Majoor grapt: “Het is een van de voorrechten van een burgemeester dat hij een zuster op het altaar mag kussen.”

Bron