Jean (Sjeng) Verheggen

De schepenen waren met de burgemeester en de schout verantwoordelijk voor het stadsbestuur. Ze waren daarnaast ook belast met de rechtspraak. Begin negentiende eeuw was deze laatste taak vervallen en werden ze steeds meer 'wethouder' genoemd.
De grote man van de Weerter katholieke arbeiders was ongetwijfeld Jen (Sjeng) Verheggen.

Lees meer in ...

Jean (Sjeng) Verheggen deel 1

Jean (Sjeng) Verheggen deel 2

 

Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 12 Prominente Weertenaren