Jan Henkens

Hij werd in 1951 archiefambtenaar tegen wil en dank, want eigenlijk wilde jan Henkens, nadat hij een tijdlang de priesteropleiding had gevolgd, gewoon klerk worden bij de gemeente. Burgemeester Kortman echter haalde hem, bij zijn sollicitatie in 1948, over om de archiefopleiding te gaan volgen.

Lees meer in ...

Jan Henkens deel 1

Jan Henkens deel 2

 

Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 13 Markante Weertenaren