24 januari 1964
Jaarvergadering Kring De Aldenborgh


 
De poort van het minderbroedersklooster aan
de Biest, naamgever van Kring 'De Aldenborgh'
GAW Beeldbank 201

In hotel ‘De Engel’ aan de Markt vindt op 24 januari 1964 de jaarvergadering plaats van de ‘Kring Weert van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap De Aldenborgh’.
Als gast is uitgenodigd oud-Weertenaar de heer J. Nouwen, conrector van de Kunstacademie en leraar aan het O.L.V. Lyceum in Breda.
Het weekblad Kanton Weert van 31 januari meldt dat de heer Nouwen ‘In een boeiende causerie met een instructieve serie lichtbeelden de geschiedenis van het bouwen en in verband daarmee de verschillende bouwstijlen behandelt.' Nouwen vertelt dat sinds de Egyptenaren sprake is van een steeds veranderende bouwstijl, Eerst worden uitsluitend natuursteen en baksteen gebruikt; de huidige architectuur kenmerkt zich door het gebruik van glas en beton.
Tijdens de jaarvergadering komen natuurlijk ook de gebruikelijke zaken aan de orde.
In het jaarverslag van de secretaris, de heer M. de Haan, wordt melding gemaakt van drie lezingen en drie excursies die in 1963 zijn gehouden.
Van het boek ‘Schetsen uit het Land van Weert’ zijn 37 exemplaren verkocht.
Financieel gaat het de Kring voorspoedig, het jaar 1963 wordt afgesloten met een batig saldo.
Tot slot doet de voorzitter, de heer A.J. Mertens, een oproep om vooral de tentoonstelling met werken van Pieter Bruegel de Oude in het Gemeentemuseum in de Maasstraat te bezoeken.
Vanwege de grote belangstelling is de expositie nog bijna een week extra te bezoeken.

Bron


Actuele informatie over de activiteiten van Kring De Aldenborgh is te vinden op de website  De Aldenborgh.
Van 6 april tot en met 29 juni 2014 verzorgt “Kring De Aldenborgh’ een expositie met tinnen gebruiksvoorwerpen van Weerter tinnengieters uit particuliere verzamelingen en van het Gemeentemuseum.
Lees hier meer over op de pagina Tentoonstelling Weert Jubileert