30 januari 1981
Gemeentesecretaris Peeters ereburger van Weert


 
Gemeentesecretaris J.(Jan) P.J. Peeters vlak voor zijn pensionering in 1981
GAW Beeldbank 7267

Tijdens zijn afscheid als gemeentesecretaris van Weert ontvangt de heer J. (Jan) P.J. Peeters uit handen van burgemeester Jo Matti op 30 januari 1981 de Erepenning in zilver van de stad Weert. Hij wordt daardoor ereburger van Weert. De afscheidsreceptie vindt plaats in het spiksplinternieuwe stadhuis aan de Beekstraat.
Op dat moment heeft Peeters er 44 jaar als ambtenaar opzitten waarvan 42 jaar in Weert.
Begonnen als ambtenaar bij het bevolkingsregister en vervolgens in de functie van chef van de afdeling Financiën vindt in 1964 de benoeming tot gemeentesecretaris plaats.
In die jaren ontwikkelt Weert zich in een razend tempo. Als primaire industriekern zorgt Weert voor de komst van heel wat arbeidsintensieve bedrijven. Peeters is als hoofd van het ambtelijk apparaat steeds betrokken geweest bij de aanpassingen van de gemeentelijke organisatie aan de wensen van de tijd. In zijn afscheidspeech memoreert de vertrekkende gemeentesecretaris een opmerkelijke zaak die tijdens zijn ambtstijd speelde; de bouw van het Cultureel Centrum ‘De Munt’. Het bracht volgens Peeters ‘Weert eindelijk de mogelijkheid om in eigen stad volwaardig theater te kunnen gaan zien’.
Het afscheidscadeau voor Peeters was een typemachine ‘als middel om contact te houden‘.

In 1947 wordt de Rooms Katholieke leeszaal en openbare bibliotheek in Weert opgericht. Vanaf het begin is Jan Peeters bestuurslid, zowel als penningmeester en secretaris. De Jan Peeterszaal op de tweede etage in het huidige Bibliocenter aan de Wilhelminasingel is naar hem vernoemd.

Bron