16 juli 1971
Ereburger Harrie Persoon

burger Harrie Persoon GAW 7540
Ereburger Harrie Persoon
GAW Beeldbank 7540

Bij zijn afscheid als wethouder van Weert op 16 juli 1971 ontvangt Harry Persoon de erepenning van verdiensten van de stad Weert.
Hij vertrekt omdat hij tot burgemeester is benoemd van de grensgemeente Bocholtz, nabij Kerkrade. Persoon zelf ziet zijn benoeming als dank voor zijn politieke verdiensten voor de gemeente Weert. In 1958 wordt hij voor het eerst in de gemeenteraad gekozen en in 1962 wordt hij wethouder.
Harrie Persoon heeft de economische wind mee.
Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelt Weert zich tot een bloeiende stad met een groot aantal productiebedrijven die voor heel wat werkgelegenheid zorgen.
Persoon heeft gedurende zijn wethouderschap verschillende portefeuilles gehad, zoals onderwijs, cultuur en industrie. Daarnaast vervult hij de functie van loco-burgemeester. Verder is Persoon een van de eerste leden van het dagelijks bestuur van het vrij recent opgerichte Streekgewest Weert.
Alsof dat nog niet genoeg is, blijft Harrie Persoon eigenaar van zijn opleidingsinstituut aan de Wilhelminasingel. Heel wat Weertenaren hebben daar de geheimen van het blindtypen geleerd.
Persoon wordt vanwege zijn werklust en inzet voor Weert tijdens een druk bezochte afscheidsreceptie door raadslid mr. Stan Smeets, menigmaal politiek opponent van Persoon, aangeduid als ‘het schaap met de vijf poten’.
Volgens diezelfde Smeets is het een Weertenaar nog nooit eerder gelukt om het van wethouder tot burgemeester te schoppen.
Met de onderscheiding behoort Harrie Persoon tot een select gezelschap dat zich ‘Ereburger van Weert’ mag noemen.

Bron