Een teleurstellende thuiskomst in 1950

Het is menige Amerikaanse Vietnamveteraan overkomen: het gevoel dat hij, teruggekeerd uit barre oorlogsomstandigheden, door zijn omgeving niet meer begrepen werd.  En dat hij op zijn beurt zijn omgeving niet meer begreep. Zo ook bijvoorbeeld de nu 81-jarige Weertenaar Tjeu van den Kerkhof.  

Lees meer in ...
 

Bron

Een teleurstellende thuiskomst in 1950
Biekaer: Cultuurhistorische publicaties voor de regio Weert, nr. 4 (2006), p. 2 t/m 5