De geestelijkheid

In het katholieke Weert vormden de geestelijkheid en de vele kloosterlingen een belangrijke factor in het dagelijks leven. Vanaf het midden van de negentiende eeuw werd die invloed ook van betekenis op het gebied van het verenigingsleven.

Lees meer in ...

De geestelijkheid


Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 12 Prominente Weertenaren