De familie Clercx uit Weert

Drs. Paul Graus heeft een uitgebreid genealogisch onderzoek gedaan naar de familie Clercx. Deze - ook in Weert bekende - familie stamt van de stamhouders Johan Mathijs, heer van het Hobrosch (Overpelt), notaris en schout van Eksel en Hechtel, en Anna Nijs.

Lees meer in ...

De familie Clercx uit Weert


Bron

De familie Clercx uit Weert
Weert in woord en beeld 2000 .- p. 31 tot en met 45